คำอ่าน

ฉะ-ไหฺน

เป็นคำอ่านของไฉน

 ภาพประกอบ

  • ฉะ-ไหฺน เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ฉะ-ไหฺน อ่านว่า ไฉน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปี่ไฉน ไกล ไญยธรรม ไตรกิศยา ไตรจีวร ไตรทิพย์ ไตรเพท ไถย ไทยทาน ไอศุริย ไฮโกรมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฉะ-ไหฺน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"