คำในภาษาไทย

ฉทวาร

อ่านว่าฉะ-ทะ-วาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉทวาร หมายถึง:

  1. [ฉะทะวาน] น. ทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ.

 ภาพประกอบ

  • ฉทวาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉทวาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"