คำในภาษาไทย

จุลวงศ์

อ่านว่าจุน-ละ-วง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุลวงศ์ หมายถึง:

  1. [จุนละ-] น. ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา แต่งเป็นภาษาบาลีต่อจากมหาวงศ์ ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าสิริเมฆวรรณจนถึงลังกาถูกอังกฤษยึดครอง.

 ภาพประกอบ

  • จุลวงศ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุลวงศ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"