คำในภาษาไทย

จุมโพล่

อ่านว่าจุม-โพฺล่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุมโพล่ หมายถึง:

  1. [-โพฺล่] น. ฝาปิดช่องบันไดหรือช่องทางขึ้นลงเรือดำน้ำหรือที่ดาดฟ้าเรือ.

 ภาพประกอบ

  • จุมโพล่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุมโพล่"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"