คำในภาษาไทย

จุทสะ

อ่านว่าจุด-ทะ-สะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จุทสะ หมายถึง:

  1. [จุดทะสะ] (แบบ) ว. สิบสี่. (ป. จุทฺทส; ส. จตุรทศ).

 ภาพประกอบ

  • จุทสะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จุทสะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"