คำในภาษาไทย

จิรัฐิติกาล

อ่านว่าจิ-รัด-ถิ-ติ-กาน

พจนานุกรมไทย จิรัฐิติกาล หมายถึง:

  1. [จิรัดถิติ-] น. เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน. (ป. จิร + ติ + กาล).

 ภาพประกอบ

  • จิรัฐิติกาล อ่านว่า?, คำในภาษาไทย จิรัฐิติกาล อ่านว่า จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

จงกลนี จดุร จดูร- จตุตถ จตุรงคโยธา จักจั่น จักรพรรดิ จักรราศี จักรวรรดิราชาวาส จันทรคราส จันทรุปราคา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จิรัฐิติกาล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"