คำในภาษาไทย

จิตแพทย์

อ่านว่าจิด-ตะ-แพด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตแพทย์ หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ. (อ. psychiatrist).

EN-TH Dictionary จิตแพทย์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. psychiatrist

  2. couch-doctor

ภาพประกอบ

  • จิตแพทย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จิตแพทย์ อ่านว่า?"

คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"