คำในภาษาไทย

จิตเวชศาสตร์

อ่านว่าจิด-ตะ-เวด-ชะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตเวชศาสตร์ หมายถึง:

  1. [จิดตะเวดชะ-] น. วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาการตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ เช่น โรคประสาท โรคจิต. (อ. psychiatry).

EN-TH Dictionary จิตเวชศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. psychiatry

 ภาพประกอบ

  • จิตเวชศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตเวชศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"