คำในภาษาไทย

จิตบำบัด

อ่านว่าจิด-ตะ-บำ-บัด

Posted on by Admin

อ่านว่าจิด-บำ-บัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตบำบัด หมายถึง:

  1. [จิดตะ-, จิด-] น. วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข. (อ. psychotherapy).

EN-TH Dictionary จิตบำบัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. psychotherapy

  2. psychotherapeutics

 ภาพประกอบ

  • จิตบำบัด
  • จิตบำบัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตบำบัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"