คำในภาษาไทย

จาป

อ่านว่าจาบ

Posted on by Admin

อ่านว่าจา-ปะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จาป หมายถึง:

  1. [จาบ, จาปะ] (แบบ) น. ธนู, ศร, หน้าไม้, เช่น ชักกุทัณฑกำซาบ ด้วยลูกจาปแล่นลิ่ว. (อนิรุทธ์). (ป., ส.).

  2. [จาบ] (แบบ) น. ลูกสัตว์ เช่น แม่นกจากพรากพราก แลนา จากจาปน้อยแนบอก แลนา. (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์). (ป. จาป; ส. ศาว).

 ภาพประกอบ

  • จาป
  • จาป

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จาป"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"