คำอ่าน

จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

เป็นคำอ่านของจันทรุปราคา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัน-ทะ-รุป-ปะ-รา-คา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"