คำในภาษาไทย

จันทรกลา

อ่านว่าจัน-ทฺระ-กะ-ลา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จันทรกลา หมายถึง:

  1. [-กะลา] (แบบ) น. เสี้ยวที่ ๑๖ ของดวงจันทร์, โดยอนุโลมหมายถึงงามเหมือนแสงจันทร์อ่อน ๆ นวลตา เช่น ลางล้วนเผือกผ่องคือคิรี ไกลาสรูจี แลพรายคือจันทรกลา. (สมุทรโฆษ). (ส.).

 ภาพประกอบ

  • จันทรกลา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จันทรกลา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"