คำอ่าน

จัน

เป็นคำอ่านของจันทร์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของจัณฑ์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัน หมายถึง:

  1. น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Diospyros decandra Lour. ในวงศ์ Ebenaceae ผลสุกสีเหลือง หอม กินได้, ชนิดลูกกลมแป้นกลางบุ๋ม ไม่มีเมล็ด เรียก ลูกจันอิน, ชนิดลูกกลมรี มีเมล็ด เรียก ลูกจันโอ.

 ภาพประกอบ

  • จัน
  • จัน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"