คำในภาษาไทย

จองเปรียง

อ่านว่าจอง-เปฺรียง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จองเปรียง หมายถึง:

  1. [-เปฺรียง] น. ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทําในวันเพ็ญเดือน ๑๒.

EN-TH Dictionary จองเปรียง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Brahman lantern procession

 ภาพประกอบ

  • จองเปรียง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จองเปรียง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"