คำในภาษาไทย

จริก

อ่านว่าจะ-หฺริก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จริก หมายถึง:

  1. [จะหฺริก] (กลอน) น. ต้นจิก เช่น จริกโจรตพยงผกากรรณก็มี. (ม. คําหลวง มหาพน).

  2. [จะหฺริก] (กลอน) ก. เอาปากสับและงับอย่างอาการนกสับ, กดลง. (แผลงมาจาก จิก).

 ภาพประกอบ

  • จริก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จริก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"