คำในภาษาไทย

จริก

อ่านว่าจะ-หฺริก

พจนานุกรมไทย จริก หมายถึง:

  1. [จะหฺริก] (กลอน) น. ต้นจิก เช่น จริกโจรตพยงผกากรรณก็มี. (ม. คําหลวง มหาพน).

  2. [จะหฺริก] (กลอน) ก. เอาปากสับและงับอย่างอาการนกสับ, กดลง. (แผลงมาจาก จิก).

 ภาพประกอบ

  • จริก อ่านว่า?, คำในภาษาไทย จริก อ่านว่า จะ-หฺริก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

จงกลนี จดุร จดูร- จตุตถ จตุรงคโยธา จักจั่น จักรพรรดิ จักรราศี จักรวรรดิราชาวาส จันทรคราส จันทรุปราคา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จริก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"