คำในภาษาไทย

จราง

อ่านว่าจะ-ราง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จราง หมายถึง:

  1. [จะราง] (แบบ) ก. ผุดขึ้น เช่น ลางส่ำจรางมันผัน ม่ายม้า. (ยวนพ่าย). (ข. จฺราง ว่า ตั้งขึ้น, ขนชัน).

 ภาพประกอบ

  • จราง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จราง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"