คำในภาษาไทย

จราก

อ่านว่าจะ-หฺราก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จราก หมายถึง:

  1. [จะหฺราก] (กลอน) ก. ตรากตรำ, ทําให้ลําบาก, เช่น คล้องติดคชคลอคชทังป่าขับจากขัง แลเข้าจรลุงจรากจอง. (สมุทรโฆษ).

 ภาพประกอบ

  • จราก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จราก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"