คำในภาษาไทย

จระนำ

อ่านว่าจะ-ระ-นำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จระนำ หมายถึง:

  1. [จะระ-] น. ซุ้มคูหาท้ายวิหารหรือท้ายโบสถ์มักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกว่า ซุ้มจระนํา. (ทมิฬ จาฬรัม ว่า หน้าต่าง).

 ภาพประกอบ

  • จระนำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จระนำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"