คำในภาษาไทย

ขัดสมาธิ

อ่านว่าขัด-สะ-หมาด

อ่านว่าขัด-สะ-หฺมาด

พจนานุกรมไทย ขัดสมาธิ หมายถึง:

  1. [ขัดสะหฺมาด] ว. นั่งคู้เข่าทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า, ถ้าเอาขาซ้อนทับกันเรียกว่า ขัดสมาธิสองชั้น, ถ้าเอาขาขวาทับขาซ้าย เรียกว่า ขัดสมาธิราบ, ถ้าเอาฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้างขึ้นข้างบน เรียกว่า ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชรนั้น เป็นท่าพระพุทธรูปนั่ง. น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้ง ๒ วางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย.

EN-TH Dictionary ขัดสมาธิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. sit cross-legged

 ภาพประกอบ

  • ขัดสมาธิ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หมาด
  • ขัดสมาธิ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-หฺมาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ขดาน ขทึง ขนม ขนาก ขนาบ ขนิษฐา ขนุน ขบถ ขมอง ขมา ขมุกขมัว ขยอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขัดสมาธิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"