คำอ่าน

กํา-มะ-สํา-ปา-ทิก

เป็นคำอ่านของกรรมสัมปาทิก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กํา-มะ-สํา-ปา-ทิก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กํา-มะ-สํา-ปา-ทิก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"