คำอ่าน

กัน-ไตฺร

เป็นคำอ่านของกรรไตร

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกันไตร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กัน-ไตฺร
  • กัน-ไตฺร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กัน-ไตฺร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"