คำอ่าน

กฺระ-กัด

เป็นคำอ่านของกรกัติ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กฺระ-กัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กฺระ-กัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"