คำในภาษาไทย

กรกัติ

อ่านว่ากฺระ-กัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรกัติ หมายถึง:

  1. [กฺระกัด] (โบ) ก. กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น กรกัติกามา. (สรรพสิทธิ์).

 ภาพประกอบ

  • กรกัติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรกัติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"