คำในภาษาไทย

กรรเช้า

อ่านว่ากัน-เช้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรเช้า หมายถึง:

  1. [กัน-] (โบ) น. กระเช้า.

 ภาพประกอบ

  • กรรเช้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรเช้า"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"