คำในภาษาไทย

กรรเชอ

อ่านว่ากัน-เชอ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรเชอ หมายถึง:

  1. [กัน-] (โบ) น. กระเชอ.

 ภาพประกอบ

  • กรรเชอ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรเชอ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"