คำในภาษาไทย

กรรเจียก

อ่านว่ากัน-เจียก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรเจียก หมายถึง:

  1. [กัน-] น. เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก เช่น กรรเจียกซ้อนจอนแก้วแพรวพราว. (อิเหนา). [ข. ตฺรเจียก ว่าหู].

 ภาพประกอบ

  • กรรเจียก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรเจียก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"