คำในภาษาไทย

กรรมวาจก

อ่านว่ากํา-มะ-วา-จก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมวาจก หมายถึง:

  1. [กํามะ-] (ไว) ก. กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทํา, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทําหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทํา, กริยาของประโยคกรรมวาจกต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ บางทีก็มีกริยานุเคราะห์ “ถูก” นำ และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ผู้ทำความผิดถูกลงโทษ, แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก.

EN-TH Dictionary กรรมวาจก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. passive voice

 ภาพประกอบ

  • กรรมวาจก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมวาจก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"