คำในภาษาไทย

กรรมชรูป

อ่านว่ากํา-มะ-ชะ-รูบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมชรูป หมายถึง:

  1. [กํามะชะรูบ] น. รูปของคนและสัตว์. (ส.; ป. กมฺมชรูป ว่า รูปที่เกิดแต่กรรม).

 ภาพประกอบ

  • กรรมชรูป

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมชรูป"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"