คำในภาษาไทย

กรรมกร

อ่านว่ากำ-มะ-กอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมกร หมายถึง:

  1. [กำมะกอน] น. คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน. (ส. กฺรม = การงาน + กร = ผู้ทำ; ป. กมฺม + กร).

EN-TH Dictionary กรรมกร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. unskilled laborer

 ภาพประกอบ

  • กรรมกร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมกร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"