คำอ่าน

กฺรน

เป็นคำอ่านของกรณฑ์

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของกรน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กฺรน หมายถึง:

  1. [กฺรน] ก. หายใจมีเสียงดังในลําคอขณะหลับ เหตุลิ้นตกจุกคอหอยหรือลิ้นตกจุกคอหอยและลิ้นไก่กับเพดานอ่อนสั่น.

EN-TH Dictionary กฺรน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. snore

  2. snore

 ภาพประกอบ

  • กฺรน
  • กฺรน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กฺรน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"