คำในภาษาไทย

กรณีย์

อ่านว่ากะ-ระ-นี

Posted on by Admin

อ่านว่ากอ-ระ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรณีย์ หมายถึง:

  1. [กะระ-, กอระ-] น. กิจ. ว. อันควรทํา, อันพึงทํา. (ป.).

EN-TH Dictionary กรณีย์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. activity

 ภาพประกอบ

  • กรณีย์
  • กรณีย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรณีย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"