ภาษาอังกฤษ

activity

N

แปลว่า กิจกรรม

ตัวอย่าง ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง

เพิ่มเติม สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน

Posted on by Admin

แปลว่า กรณีย์

ตัวอย่าง ผู้ใหญ่พึงพำเพ็ญกรณีย์ทีดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง

เพิ่มเติม กิจ, สิ่งที่ควรทำ

Posted on by Admin

แปลว่า การกระทำ, กิจกรรม

Posted on by Admin

แปลว่า การกระตือรือร้น, การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา

Posted on by Admin

แปลว่า การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กิจกรรม หมายถึง:

  1. น. การที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้; กิจการ.

พจนานุกรมไทย กรณีย์ หมายถึง:

  1. [กะระ-, กอระ-] น. กิจ. ว. อันควรทํา, อันพึงทํา. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • activity
  • activity
  • activity
  • activity
  • activity

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "activity แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"