คำในภาษาไทย

กติกา

อ่านว่ากะ-ติ-กา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กติกา หมายถึง:

  1. [กะ-] น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกําหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล; (กฎ) หนังสือสัญญา; ข้อตกลง. (ป.; อ. covenant).

EN-TH Dictionary กติกา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. rule

  2. treaty

 ภาพประกอบ

  • กติกา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กติกา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"