ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน

    ความหมาย ไม่รู้ว่าบ้านช่องอยู่ไหน เป็นลูกหลานใคร ไม่รู้จักพื้นเพ

    สุภาษิตไทย