เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

สุภาษิตไทย

ความหมาย เมื่อจะต้องสูญเสียอะไรไปอย่างไม่มีทางที่จะสูญเปล่า ก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไร

1