ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน

    ความหมาย เมื่อจะต้องสูญเสียอะไรไปอย่างไม่มีทางที่จะสูญเปล่า ก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไร

    สุภาษิตไทย