ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่นอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่นอน

    ความหมาย หมายถึงคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่กิน และเกียจคร้าน

    สุภาษิตไทย