สุภาษิตไทย "วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่นอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่นอน

    ความหมาย หมายถึงคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่กิน และเกียจคร้าน

    สุภาษิตไทย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สุภาษิตไทยทั้งหมด