ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มากหมอมากความ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มากหมอมากความ

    ความหมาย มากคนก็มากเรื่อง วุ่นวาย ต่างคนต่างก็ถือความคิดตัวเอง

    สุภาษิตไทย