ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

    ความหมาย พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทัน

    สุภาษิตไทย