ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ปลาหมอตายเพราะปาก"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ปลาหมอตายเพราะปาก

  ความหมาย คนที่ชอบพูดอะไรพล่อยๆ มักจะได้รับอันตรายเพราะปากที่พูดพล่อยๆ นั้น

  สุภาษิตไทย

 • 2/2

  ปลาหมอตายเพราะปาก

  ความหมาย คนที่พูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความลำบากมาสู่ตนเอง

  สุภาษิตไทย