ปลาหมอตายเพราะปาก

สุภาษิตไทย

ความหมาย คนที่ชอบพูดอะไรพล่อยๆ มักจะได้รับอันตรายเพราะปากที่พูดพล่อยๆ นั้น

1

ความหมาย คนที่พูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความลำบากมาสู่ตนเอง

2