สํานวนสุภาษิต

ปลาติดหลังแห

หมายถึง คนที่พลอยรับเคราะห์กรรมกับคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพัน

หมายเหตุ ปลาติดร่างแห ก็ว่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปลาติดหลังแห หมายถึง:

  1. (สํา) น. คนที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วย, ปลาติดร่างแห ก็ว่า.

ภาพประกอบ

  • ปลาติดหลังแห

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"