ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ถ้าไม่มีไฟ ที่ไหนจะมีควัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ้าไม่มีไฟ ที่ไหนจะมีควัน

    ความหมาย เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุแน่ๆ

    สุภาษิตไทย