ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

    ความหมาย การลงทุนที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์

    สุภาษิตไทย