ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตกกะไดพลอยโจน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตกกะไดพลอยโจน

    ความหมาย จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง

    สุภาษิตไทย