สํานวนสุภาษิต ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด, ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

สํานวนสุภาษิต

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

หมายถึง ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ ใบบัวมีขนาดเล็ก ถ้าเอาใบบัวใบเดียวไปปิดช้าง ย่อมปิดไม่มิด คนที่ทำความชั่วไว้มากมาย ถึงจะปิดอย่างไรๆ ก็ปิดไม่หมด คนย่อมรู้เข้าจนได้

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

Posted on by Admin

หมายถึง คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง:

  1. (สํา) น. ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด.

สํานวนสุภาษิต

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

หมายถึง ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

หมายเหตุ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ก็ว่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง:

  1. (สํา) น. ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด.

ภาพประกอบ

  • ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
  • ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
  • ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"