ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ชี้นกบนปลายไม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชี้นกบนปลายไม้

    ความหมาย หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว มันเป็นไปได้ยาก

    สุภาษิตไทย