ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

สุภาษิตไทย

ความหมาย ลูกผู้ชายที่ชื่อว่าตนมีความเก่งกล้าสามารถ จะต้องสำแดงวิชาความรู้และความสามารถให้ลือชาปรากฏแก่คนทั่วไป ดุจเสือ (ลายพาดกลอน) ก็ต้องมีลายฉะนั้น

1