ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

    ความหมาย ลูกผู้ชายที่ชื่อว่าตนมีความเก่งกล้าสามารถ จะต้องสำแดงวิชาความรู้และความสามารถให้ลือชาปรากฏแก่คนทั่วไป ดุจเสือ (ลายพาดกลอน) ก็ต้องมีลายฉะนั้น

    สุภาษิตไทย