ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คาหนังคาเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คาหนังคาเขา

    ความหมาย จับได้ในขณะที่กำลังทำผิดหรือพร้อมกับของกลาง

    สุภาษิตไทย