ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

    ความหมาย อัปราชัย ในที่นี้มีความหายเท่ากับ ปราชัย คือจะพ่ายแพ้ หมายถึงไม่เป็นมงคลแก่ตัว

    สุภาษิตไทย