ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ขายผ้าเอาหน้ารอด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขายผ้าเอาหน้ารอด

    ความหมาย ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้

    สุภาษิตไทย