ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "กระโถนท้องพระโรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระโถนท้องพระโรง

    ความหมาย บุคคลที่ถูกใคร ๆ รุมใช้อยู่คนเดียว

    สุภาษิตไทย